Dataskydd

Allmän information om databehandling via vår webbplats

Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats för första gången
När du besöker vår webbplats för första gången samlar vi in din IP-adress, den webbsida från vilken besöket gjordes, namnet på sidan, tid och datum för besöket, överförd datamängd och information om besökets förlopp (webblogg). Dessa uppgifter hjälper oss att optimera webbplatsen. Uppgifterna kopplas inte ihop med dig som person.

Cookies
På vår webbplats används cookies. Du kan förhindra att cookies sparas i din webbläsare. Det kan dock medföra att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Externa länkar
Vår webbplats innehåller externa länkar till sidor som tillhör externa leverantörer (tredje part). Vår dataskyddspolicy gäller endast för vår webbplats. Beakta även de externa leverantörernas dataskyddspolicy.

Vidarebefordran av dina uppgifter
Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till våra partnerföretag (tjänsteleverantörer, dotterbolag och importörer) inom ramen för nedanstående tillämpningar om detta är nödvändigt för det specifika ändamålet. Dessa partnerföretag är skyldiga att behandla uppgifterna förtroligt. Vissa av våra partnerföretag har sitt säte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du hittar en förteckning av våra importörer och dotterbolag här  

Vi vidarebefordrar uppgifter till tredje part endast om detta krävs enligt lag eller av ett domstolsbeslut eller om uppgifterna är nödvändiga i samband med rättsprocesser eller brottsbekämpning.

Google Analytics
För att analysera användningen av vår webbplats använder vi Google Analytics, en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Innan Google inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet överför din IP-adress till Google, USA, kortas adressen av. I undantagsfall kan hela IP-adressen överföras till USA och kortas av där.

Google försäkrar att den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics aldrig sammanförs med andra personuppgifter hos Google.

Google Analytics använder cookies (se ovan). Du kan förhindra att Google behandlar de uppgifter som samlats inom genom cookies. Detta gör du genom att ladda och installera ett tilläggsprogram för webbläsaren. Mer information om dataskydd i Google-Analytics finns här.

Pseudonym eller anonym (oidentifierbar) användning
I hjälpen för din webbläsare kan du läsa mer om hur du kan förhindra eller gör det svårare för obehöriga att spåra dina aktiviteter på nätet. Sök i så fall efter ”tracking”.

I inmatningsfältet på vår webbplats kan du ange andra personuppgifter än dina egna (”pseudonymer”). Om du anger andra personers uppgifter utan personernas godkännande, överträder du deras rätt till dataskydd. Om vi har felaktiga uppgifter om dig kan vi dessutom inte erbjuda dig vissa av våra tjänster (t.ex. garanti, svarsmejl).

Sociala nätverk
På vår webbplats används sociala plugins från följande företag:

Facebook  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Plugins som används och deras utseende

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Plugins som används och deras utseende

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Utseende

Twitter       
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
Plugins som används och deras utseende

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin eller när du trycker på en knapp från det sociala nätverket (t.ex. gillaknappen, knappen +1 eller tweet) får respektive leverantör omedelbart kännedom om din IP-adress och uppgifter om ditt besök på sidan, även om du inte har någon profil hos detta företag eller inte är inloggad på tjänsten.

Om du är inloggad på något socialt nätverk kan detta företag genast koppla besöket på vår webbplats till din profil och göra denna information offentlig. För att förhindra detta ska du logga ut från respektive socialt nätverk innan du trycker på knappen.
Företaget i fråga sparar i regel uppgifterna på en server utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mer information om vilka uppgifter som företagen samlar in och i vilket syfte, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hittar du i dataskyddsbestämmelserna från dessa företag.


Databehandling vid speciella tillämpningar

XXL-garanti
Vi behandlar (t.ex. samlar in, överför och använder) personuppgifter endast i syfte att kunna motivera och genomföra XXL-garantin och för eventuella återkallelser. Uppgifterna ligger på en tjänsteleverantörs servrar i Tyskland och hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar. För detta ändamål kan uppgifterna överföras till en server tillhörande ansvarigt Metabo-dotterbolag resp. importören.

Om en handlare genomför registrering av produkter på uppdrag av köparen överförs även dessa uppgifter mellan Metabos server och handlaren. Handlare, importörer och dotterbolag är skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och att säkerställa att dataskyddsstandarderna i både Tyskland och i mållandet upprätthålls.

Kunden kan när som helst motsätta sig användningen av sina personuppgifter genom att gå in på användarkontot för XXL-garantin, genom att skicka ett e-postmeddelande till xxlsupport@metabo.de eller genom att skriva till ansvarig avdelning på Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen, Tyskland.

Nyhetsbrev
Du kan anmäla dig för Metabos nyhetsbrev på vår webbplats. I vårt nyhetsbrev hittar du intressanta nyheter, erbjudanden och nyheter om Metabo och våra produkter.

Du kan när som helst kan ta tillbaka ditt medgivande till att dina uppgifter används i reklamsyfte, till exempel genom att skriva till Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen eller till e-postadressen info@metabo.de. Det går även bra att klicka på länken för avanmälan i slutet av varje reklammeddelande som skickas per e-post.

För utskick av vårt nyhetsbrev använder vi Newsletter2Go, ett erbjudande från Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go tillhandahåller analysinstrument som gör det möjligt att utvärdera nyhetsutskickets funktion, och använder bland annat Google Analytics i detta syfte.  Dessa analyser är gruppspecifika och vi använder dem inte för utvärdering av enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Mer information hittar du i dataskyddsbestämmelserna för Newsletter2Go på www.newsletter2go.de/datenschutz.


Tävlingar
När vi anordnar tävlingar använder vi på din begäran endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tävlingen, till skicka eventuella priser. Dina personuppgifter tas bort när de inte längre behövs i detta syfte, när du inte har godkänt vidare användning av dem eller när inga förvaringsskyldigheter talar emot detta.

Kontaktformulär, bättringsförslag, undersökningar
Uppgifter som vi samlat in genom kontakt-, bättringsförslags- och undersökningsformulär används endast för bearbetning av bättringsförslag, undersökningar eller förfrågningar som vi tar emot inom ramen för ditt meddelande. När förslagen, undersökningarna eller förfrågningarna har bearbetas raderas de insamlade uppgifterna.


Ansvarigt organ
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt vid frågor om dataskydd:
dataskyddsansvarig på Metabowerke GmbH

info@metabo.de (sökbegrepp ”dataskydd”)