Metabo i dialog
Vi har följande motto: Tillbehör är utgångspunkten för alla bra idéer.


Batterisystem
Vår vision är en kabellös byggarbetsplats.


Service
Snabbt, professionellt och rättvist. Metabo service.


Systemlösningar
Optimerad prestanda med rätt system- och förbrukningstillbehör.


Stomkomplettering

Smart utbyggnad: Metabos nyheter för stomkomplettering.

I samband med stomkomplettering ställs idag högsta krav på design, slaghållfasthet, värme-, köld och brandskydd. Den professionella användaren behöver tillförlitliga och effektiva verktyg för att kunna uppfylla dessa. Nu erbjuder vi ett omfattande sortiment för stomkompletteringsarbeten – för allt från uppbyggnad av stommen till perfekt planslipning av vägg- och takytor.

Batteridrivet multiverktyg

Oumbärligt för snitt och inpassningsarbeten - passar till det batteridrivna 18-V-systemet från Metabo.

Gipsskruvdragare

Det bredaste sortimentet med tre olika varvtalsområden - med batteri- eller nätdrift.

Slipmaskin med lång hals

Lätt och behändig med innovativ dammutsugning. Kan ställas in i tre olika längder för olika höjder och storlekar på rummet.