Dammutsug: System med effektivt dammutsug

ALLSUGAREN ASR 35 M ACP REKOMMENDERAS AV BG BAU.

Vår allsugare är utrustad med automatisk filterrengöring som gör att du kan arbeta länge utan avbrott. Den är perfekt anpassad till våra elverktyg tack vare inkopplingsautomatik. Säkerhetsallsugaren ASR 35 M ACP har ett provningsintyg och lämpar sig för hälsovådligt damm i klass M. Dessutom kan den användas för rengöring av arbetsplatsen. Finns även för klasserna L och H.

Rent och fint

Vi fäster största vikt vid skyddet av användarens hälsa. Våra M-allsugare har högfilteravskiljningseffekt och leder upp till 99,99  % av det damm som bildas vid slipning, sågning eller fräsning direkt till filtersäcken istället för till användarens lungor.

Det ger ett särskilt positivt intryck hos dina kunder eftersom de förutom perfekta arbetsresultat även får en ren arbetsmiljö på köpe.

Sist men inte minst leder mindre damm i luften även tilllängre livslängd för ditt elverktyg. Damm som sugits in i maskinen kan nämligen inte längre avlagras på kontakterna eller motorn i din maskin.


Kontakt


Metabo Sverige AB
Skiffervägen 6
S - 553 03 Jönköping

Tfn: (+46) 36 - 10 06 60
Fax: (+46) 36 - 16 07 54
E-post: metabo@metabo.se