REACh

Överensstämmelse med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

För ett renommerat tyskt företag är det en självklarhet att följa alla lagar och bestämmelser. Vi rättar oss självständigt efter ovan nämnda förordning. Sedan förordningen trädde i kraft arbetar vi intensivt med att omsätta de uppgifter som föreskrivs av REACh genom att vidta djupgående åtgärder.

Enligt REACh är vi en ”nedströmsanvändare”. Det innebär att vi levererar ”beredningar” och ”produkter”.

Vad betyder detta rent konkret:

  • Enligt artikel 33 offentliggör vi härmed alla delar, tillbehör och maskiner som enligt våra aktuella uppgifter innehåller mer än 0,1 viktprocent (0,1 % w/w) SVHC-ämnen i gällande REACh-kandidatlista: Metabo_SVHC.pdf. Att en artikel finns med på listan betyder inte automatiskt att denna är farlig. Dessutom är det enligt REACh oviktigt om en listad artikel används i maskiner som säljs aktivt, så länge den angivna viktgränsen inte överskrids.

  • Ingen av våra produkter innehåller enligt vår kännedom ämnesandel som hade förbjudit marknadsföringen.

  • Fråga efter aktuellt säkerhetsdatablad hos vår säljavdelning. I enlighet med gällande lagstiftning anpassas säkerhetsdatabladen i samband med redaktionella ändringar eller nya rön.

  • Exponeringsscenarierna och användningen av våra beredningar motsvarar våra leverantörers föreskrifter.

  • Enligt aktuella uppgifter från våra leverantörer kan vi utgå från att förregistrering resp. registrering av nödvändiga ämnen har skett i tid.

  • Baserat på vårt produktsortiment och efter motsvarande åtgärder från våra leverantörer har vi själva i dagens läge inga ämnen att registrera. Detta sker av våra leverantörer eller deras förleverantörer.

  • REACh förväntas inte medföra några ändringar i vårt produktprogram.


Om du har fler frågor, kontakta oss på info@metabo.de