Metabo i dialog
Vi har följande motto: Tillbehör är utgångspunkten för alla bra idéer.


Batterisystem
Vår vision är en kabellös byggarbetsplats.


Service
Snabbt, professionellt och rättvist. Metabo service.


Systemlösningar
Optimerad prestanda med rätt system- och förbrukningstillbehör.


Tak och träbygge

Kompetens inom tak och träbygge: Helhetslösningar för professionella användare.

Förberedelse och produktion av balkar och trädelar sker allt oftare i stationära bearbetningscentra. Samtidigt blir montering på plats allt viktigare och ställer höga krav på hantverkaren – inte minst när det gäller värmeskydd i byggnader, på isoleringsområdet och i fråga om lufttäthet. Därför behöver du maskiner som är mobila, robusta och precisa.

Bordcirkelsåg TS 254

För alla typer av tillskärning av balkar, plattor och trä. Ytterst flexibel och mobil tack vare understativ med trolleyfunktion.

Byggkompressor

Särskilt mobila och robusta kompressorer för tryckluftsverktyg. Kan kombineras med MetaLoc lådsystem.

Batteridriven tigersåg

Ett oumbärligt verktyg särskilt vid renoveringsarbeten – utan begränsningar till följd av kablar.